Chúng tôi nhận ra rằng quyền riêng tư của bạn là rất quan trọng và rất nghiêm túc.

Chính sách Bảo mật này mô tả các chính sách và thủ tục của Truonglang.com về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ Truonglang.com.

Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai ngoại trừ được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Thu thập và sử dụng thông tin Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để phân tích cách sử dụng Dịch vụ, chẩn đoán dịch vụ hoặc sự cố kỹ thuật, duy trì bảo mật, cá nhân hóa nội dung, ghi nhớ thông tin để giúp bạn truy cập hiệu quả vào tài khoản của mình, theo dõi các chỉ số tổng hợp như tổng số khách truy cập, lưu lượng truy cập và các mẫu nhân khẩu học và theo dõi Nội dung người dùng và người dùng khi cần thiết để tuân thủ Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số và các luật hiện hành khác. 

Thông tin do người dùng cung cấp: Bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin về bản thân bạn, chẳng hạn như tên và địa chỉ e-mail, nếu bạn đăng ký tài khoản thành viên với Dịch vụ. Tên của bạn và thông tin khác mà bạn chọn để thêm vào hồ sơ của mình sẽ có sẵn để xem công khai trên Dịch vụ. Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi cho bạn các thông báo liên quan đến Dịch vụ. Bạn có thể kiểm soát việc nhận một số thông báo liên quan đến Dịch vụ trên trang Cài đặt của mình. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin liên hệ của bạn để gửi cho bạn các thông điệp tiếp thị. Nếu bạn không muốn nhận những tin nhắn như vậy, bạn có thể chọn không nhận bằng cách làm theo hướng dẫn trong tin nhắn. Nếu bạn trao đổi với chúng tôi qua email, chúng tôi có thể giữ lại nội dung email, địa chỉ email của bạn và phản hồi của chúng tôi. Bạn cũng cung cấp cho chúng tôi thông tin trong Nội dung Người dùng mà bạn đăng lên Dịch vụ. Bài đăng và các đóng góp khác của bạn trên Dịch vụ và siêu dữ liệu về chúng (chẳng hạn như khi bạn đăng chúng), có thể xem công khai trên Dịch vụ, cùng với tên của bạn (trừ khi Dịch vụ cho phép bạn đăng ẩn danh). Thông tin này có thể được tìm kiếm bởi các công cụ tìm kiếm và được xuất bản lại ở những nơi khác trên Web theo Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn chọn sử dụng dịch vụ lời mời của chúng tôi để mời một người bạn đến Dịch vụ, chúng tôi sẽ hỏi bạn địa chỉ email của người đó và tự động gửi lời mời qua email. Chúng tôi lưu trữ thông tin này để gửi email này, để đăng ký kết bạn của bạn nếu lời mời của bạn được chấp nhận và để theo dõi sự thành công của dịch vụ lời mời của chúng tôi.Cookies
Khi bạn truy cập Dịch vụ, chúng tôi có thể gửi một hoặc nhiều "cookie" - tệp dữ liệu nhỏ - đến máy tính của bạn để nhận dạng duy nhất trình duyệt của bạn và để Truonglang.com giúp bạn đăng nhập nhanh hơn và nâng cao khả năng điều hướng của bạn thông qua trang web. Cookie có thể chuyển tải thông tin ẩn danh về cách bạn duyệt Dịch vụ cho chúng tôi, nhưng không thu thập thông tin cá nhân về bạn. Cookie liên tục vẫn còn trên máy tính của bạn sau khi bạn đóng trình duyệt để trình duyệt của bạn có thể sử dụng cookie đó trong các lần truy cập Dịch vụ tiếp theo. Các cookie liên tục có thể bị xóa bằng cách làm theo hướng dẫn của trình duyệt web của bạn. Cookie phiên là tạm thời và biến mất sau khi bạn đóng trình duyệt của mình. Bạn có thể đặt lại trình duyệt web của mình để từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào một cookie được gửi đi. Tuy nhiên, một số tính năng của Dịch vụ có thể không hoạt động bình thường nếu khả năng chấp nhận cookie bị tắt. Tệp nhật ký: Thông tin tệp nhật ký được trình duyệt của bạn tự động báo cáo mỗi khi bạn truy cập một trang web. Khi bạn sử dụng Dịch vụ, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động ghi lại một số thông tin nhất định mà trình duyệt web của bạn gửi bất cứ khi nào bạn truy cập bất kỳ trang web nào. Các nhật ký máy chủ này có thể bao gồm thông tin như yêu cầu web của bạn, địa chỉ Giao thức Internet ("IP"), loại trình duyệt, các trang giới thiệu / thoát và URL, số lần nhấp, tên miền, trang đích, trang đã xem và các thông tin khác như vậy. Dịch vụ của bên thứ ba: Chúng tôi có thể sử dụng Google Analytics hoặc Mixpanel để giúp hiểu cách sử dụng Dịch vụ. Google Analytics và Mixpanel thu thập thông tin do trình duyệt của bạn gửi như một phần của yêu cầu trang web, bao gồm cookie và địa chỉ IP của bạn. Google Analytics và Mixpanel cũng nhận được thông tin này và việc họ sử dụng thông tin này được điều chỉnh bởi Chính sách quyền riêng tư của họ. Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạnThông tin cá nhân: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn với các bên thứ ba với mục đích cung cấp Dịch vụ cho bạn. Nếu chúng tôi làm điều này, việc sử dụng thông tin của bạn của các bên thứ ba đó sẽ bị ràng buộc bởi Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi có thể lưu trữ thông tin cá nhân ở những vị trí nằm ngoài sự kiểm soát trực tiếp của Truonglang.com (ví dụ: trên máy chủ hoặc cơ sở dữ liệu được đặt chung với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ). Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin của bạn với sự đồng ý của bạn, chẳng hạn như nếu bạn chọn đăng nhập vào Dịch vụ thông qua dịch vụ của bên thứ ba. Chúng tôi không thể kiểm soát việc bên thứ ba sử dụng thông tin của bạn. Truonglang.com có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu luật pháp hoặc trát đòi hầu tòa yêu cầu làm như vậy hoặc nếu chúng tôi tin rằng việc tuân thủ luật, quy định hoặc yêu cầu pháp lý là cần thiết một cách hợp lý; để bảo vệ sự an toàn của bất kỳ người nào; để giải quyết các vấn đề gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật; hoặc để bảo vệ quyền hoặc tài sản của Truonglang.com. 

Thông tin không nhận dạng cá nhân:

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nhận dạng phi cá nhân (chẳng hạn như dữ liệu sử dụng ẩn danh, các trang giới thiệu / thoát và URL, loại nền tảng, số lần nhấp, v.v.) với các bên thứ ba quan tâm để giúp họ hiểu cách sử dụng cho các dịch vụ nhất định của Truonglang.com.

Truonglang.com có thể cho phép các máy chủ quảng cáo hoặc mạng quảng cáo của bên thứ ba phân phát quảng cáo trên Dịch vụ. Các máy chủ quảng cáo hoặc mạng quảng cáo của bên thứ ba này sử dụng công nghệ để gửi trực tiếp đến trình duyệt của bạn các quảng cáo và liên kết xuất hiện trên Truonglang.com. Họ tự động nhận địa chỉ IP của bạn khi điều này xảy ra. Họ cũng có thể sử dụng các công nghệ khác (chẳng hạn như cookie, JavaScript hoặc đèn hiệu web) để đo lường hiệu quả của quảng cáo của họ và để cá nhân hóa nội dung quảng cáo. Truonglang.com không cung cấp bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào cho các máy chủ quảng cáo hoặc mạng quảng cáo của bên thứ ba này mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu nhà quảng cáo yêu cầu Truonglang.com hiển thị quảng cáo cho một đối tượng nhất định và bạn phản hồi lại quảng cáo đó, thì nhà quảng cáo hoặc máy chủ quảng cáo có thể kết luận rằng bạn phù hợp với mô tả của đối tượng mà họ đang cố gắng tiếp cận. Chính sách Bảo mật của Truonglang.com không áp dụng cho và chúng tôi không thể kiểm soát hoạt động của các nhà quảng cáo bên thứ ba. Vui lòng tham khảo chính sách bảo mật tương ứng của các nhà quảng cáo đó để biết thêm thông tin.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ vật lý, quản lý và kỹ thuật hợp lý về mặt thương mại để duy trì tính toàn vẹn và bảo mật của thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn truyền cho Truonglang.com hoặc đảm bảo rằng thông tin của bạn trên Dịch vụ có thể không bị truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy do vi phạm bất kỳ biện pháp bảo vệ vật lý, kỹ thuật hoặc quản lý nào của chúng tôi.Lựa chọn của bạn về thông tin của bạnTất nhiên, bạn có thể từ chối gửi thông tin nhận dạng cá nhân thông qua Dịch vụ, trong trường hợp đó, Truonglang.com có thể không cung cấp một số dịch vụ nhất định cho bạn. Bạn có thể cập nhật hoặc sửa thông tin tài khoản và tùy chọn email của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Liên kết đến các trang web khác

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các hoạt động được sử dụng bởi các trang web được liên kết với hoặc từ Dịch vụ, cũng như thông tin hoặc nội dung có trong đó. Hãy nhớ rằng khi bạn sử dụng một liên kết để đi từ Dịch vụ đến một trang web khác, Chính sách Bảo mật của chúng tôi sẽ không còn hiệu lực. Việc duyệt và tương tác của bạn trên bất kỳ trang web nào khác, bao gồm cả những trang có liên kết trên trang web của chúng tôi, tuân theo các quy tắc và chính sách riêng của trang web đó. Các thay đổi đối với Chính sách bảo mật của chúng tôiNếu chúng tôi thay đổi quy trình và chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó trên trang này để giúp bạn biết thông tin nào chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và chúng tôi có thể tiết lộ thông tin đó trong những trường hợp nào. Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

Cập nhật ngày 02/11/2020