- Tín ngưỡng là nhu cầu chính đáng của người dân. Nhưng khi mà hàng triệu người đi lễ đầu năm để cầu xin tiền tài, danh vọng thì có phải chăng con người đang ngày một “dựa dẫm” vào Phật, thánh?

 

Chúng ta thành tâm cầu nguyện là rất tốt rồi, nhưng cái quan trọng hơn và tốt hơn nữa là chúng ta phải thực hành những điều cầu nguyện trong cuộc sống hằng ngày. Cho nên các cụ ngày xưa mới nói là thứ nhất là phải tu tại gia, thứ nhì tu họ, thứ ba mới đến tu chùa. Tôi cho rằng, nếu chúng ta chỉ đến chùa để cầu nguyện thôi thì vẫn là đúng nhưng mà nó chưa đủ.

Một điều nữa, trong triết lý của đạo Phật thì ngay cả các thượng tọa Đại Đức cũng nói và trong kinh sách của Phật cũng nói là chùa chiền không phải nơi để cầu. Chùa chiền là nơi mình đến thực hiện nghi lễ tâm linh để mình tự giải thoát để cho cõi lòng mình, an lạc. Chư Phật không phải là người ban chức tước, bổng lộc, tiền tài cho người dân. Nhiều người chưa hiểu rõ điều này nên cứ đến chùa là cầu xin đủ thứ. Nhưng không phải như vậy.